Modul 4: Tiden omkring dødsfaldet (1)

Tiden omkring en forælders død

I den sidste tid en forælder lever, kan der melde sig mange forskellige spørgsmål og tanker hos forældrene og hos børnene og de unge. Hvordan kan man være sammen på en god måde, og hvordan støtter man børnene i den sidste tid? Skal børn og unge være med i processen frem til forælderens død? Skal de være til stede, når forælderen dør? Skal de se den døde forælder? Hvordan involveres de bedst i tiden efter med begravelse m.m.

I filmen “Når man dør af sygdommen” kan du høre nogle familier fortælle om, hvordan deres børn var med i tiden op til forælderens død, deres erfaringer med at tage afsked med den døde, og hvordan de inddrog børnene i tiden efter.

Som sundhedsprofessionel kan du støtte familien og hjælpe forældrene med at støtte børnene og de unge.

I den sidste tid kan du:

 • Støtte forældre til at tale med børn og unge om ønsker til deltagelse
 • Vil de gerne være der, når mor/far dør?
 • Er der noget de gerne vil gøre? Giv ideer. Fx holde i hånden, lægge blomster, give tegning, brev, høre musik, tænde lys.
 • Tale om hvordan det kan se ud, når man dør. Fx vejrtrækningen.

Når forælderen dør, kan du:

 • Give information til forældre og børn – hvornår er det nu?
 • Forklare hvad der sker, i kroppen, hvorfor man stopper med at give væske m.m.

Når forælderen er død, kan du:

 • Forberede børnene/de unge på hvad der møder dem – hvordan ser det ud, og hvad kan man gøre?
 • Foreslå at en voksen er med til at støtte barnet/den unge

I modul 4 får du indblik i:

 • Nogle af de spørgsmål forældre kan have ift. hvordan børn skal inddrages, når forælderen dør.
  Børn og unges reaktioner og behov, når en forælder dør.
 • Hvordan sundhedspersoner kan støtte familien i tiden omkring dødsfaldet.
 • Normal sorg og kompliceret sorg

 

Generelle råd du kan give forældre

Lad børnene se den døde

 • Det er ofte bedst, at børn og unge ser den døde – hvis ikke de når det på hospitalet, så i kapellet

Giv tid

 • Til at sige farvel
 • Til at nærme sig langsomt
 • Til at gå ind og ud
 • Til at være alene og sammen

Forbered forælder og andre voksne på børns mulige reaktioner

 • Små børn oplever med deres sanser – kravler op, åbner øjnene og lign.
 • Større børn kan sige ting, som voksne kan opleve som upassende. Fx ”Kan hun stadig bøvse”, ”Hun er tyk”, ”Må jeg få hans computer”.
 • Ældre børn/teenagere kan være meget kede af det eller meget fattede.

Hvis børn ikke vil se den døde

 • Spørg hvorfor. Hvad er forælder/barn bekymret for?
 • Forbered – hvordan ser det ud, og hvad kan man foretage sig?
 • Giv tid
 • Tving ikke
 • Nogle forældre tager et billede, som barnet kan se senere, hvis det vil.

Foreslå forælderen at inddrage børn og unge i de praktiske gøremål efter dødsfaldet

 • Valg af kiste
 • Møde med bedemand
 • Valg af sange til begravelsen
 • Gaver i kisten
 • Kammerater orienteres/medinddrages
 • Små børn har en voksen med, som kan gå til og fra ved begravelsen

Læs mere her:

Er din far eller mor syg? En pjece til unge med alvorligt syge forældre” af Marianne Bache, Børn, Unge & Sorg 2009.

Jeg er alvorligt syg – hvordan støtter jeg bedst mine børn?” af Marianne Bache, Børn, Unge & Sorg 2009.

Litteratur:

 • Dyregrov, A. (2007): Sorg hos børn. En håndbog for voksne. 2. udg. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Dyregrov, A. (2011): Komplisert sorg hos barn, in: Impuls, vol. 64, pp. 14–25
 • Clarissa A. Willis, C.A. (2002): The Grieving Process in Children: Strategies for Understanding, Educating, and Reconciling Children’s Perceptions of Death, in: Early Childhood Education Journal, Vol. 29, No. 4, pp. 221-226
 • Dencker, A (2009): “Dilemmaer i sygeplejen, når børn er pårørende”, sygeplejersken, 24. april 2012
 • Thastum, M (2005): “Børns coping og familiens kommunikation i familier med en kræftsyg forælder. To danske undersøgelser.” Omsorg, 4:31-36
 • Bugge, KE & Grelland Røkholt, E (2010): Kap. 5 (pp. 125-150) Støtte til børn og unge som pårørende, i: Børn og unge i sorg. Munksgaard

Hvordan følger man op på familien bagefter?

Dette vil afhænge af praksis på din arbejdsplads. Undersøg hvad procedurerne er hos jer. Er der en afsluttende samtale, eller mulighed for en samtale med den anden forælder efter nogen tid, i telefonen eller på afdelingen?

Spørg her til børnene, og orienter om muligheder for hjælp til familien ved behov.

Udlever pjecer.