Modul 1: Tidspunktet omkring diagnosen (3)

Sundhedsstyrelsens anbefalinger i praksis

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til hvordan sundhedspersonale møder børn og unge som pårørende til alvorligt syge forældre er ved at blive implementeret i sundhedssystemet. Men det kan være svært at omsætte anbefalingerne til praksis i en travl hverdag.

I filmen “Gode eksempler” kan du høre sygeplejersker fra to hospitalsafdelinger fortælle om, hvordan de har fået indarbejdet et fokus på børn og unge som pårørende på deres afdelinger. De har bl.a. fået retningslinjer på området, har funktioner som nøgleperson/ressourceperson og har fået indrettet et rum hvor børn og unge føler sig velkomne. Du kan også høre Preben Engelbrekt fortælle om, hvad retningslinjer på en afdeling kunne indebære.

Ønsker du at være med til at implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger om et fokus på børn og unge som pårørende på din afdeling? Så kan det være godt at tænke over følgende:

 • Tænk i minimumstandarder for at komme i gang.
 • Nøglepersoner eller ressourcepersoner inden for børne- & unge-området på afdelingen kan være nyttigt.
 • Søg evt. uddannelse eller oplæg om børn og unge som pårørende udefra.
 • Der er brug for ledelsesmæssig opbakning.

Retningslinjer for mødet med børn og unge pårørende kunne indeholde:

 • At spørge til og notere basale informationer om patientens børn i journalen.
 • At spørge forældre om, hvordan deres børn reagerer på at forælderen er alvorligt syg, og hvordan de taler med børnene om sygdommen .
 • Rådgivning til forældre om, hvordan de informerer og støtter børn og unge, når en forælder er alvorligt syg.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger

hand-hold-image

Udarbejdelse af individuel handleplan

Samtidig med at du her i web-universet får indblik i forhold vedrørende børn og unge som pårørende, vil det være en fordel, at du overvejer, hvordan du kan omsætte det i din egen hverdag på en afdeling, i et ambulatorium eller en anden enhed. Det kan være små eller store forhold, som du ønsker at ændre på for at forbedre opmærksomheden på børn og unge som pårørende på din egen afdeling.

Når du ser film og læser informationer her i web-universet, kan du løbende have en opmærksomhed på praksis på din afdeling og på din egen praksis ift. famlier med børn & unge som pårørende.

For at spore dig mere ind på din egen praksis og på hvordan din enhed fungerer ift. opmærksomhed på børn og unge som pårørende, kan du starte med at stille dig selv nedenstående spørgsmål. Du kan også notere dine overvejelser og drøfte spørgsmålene med dine kolleger. 

Opmærksomhed på børn og unge som pårørende på din arbejdsplads

 • På hvilken måde opdager/møder du patienternes børn?
 • Hvordan forholder du dig som sundhedsperson til patienternes børn?
 • Hvad fungerer godt – hvad fungerer mindre godt?
 • Hvilke udfordringer har du i forhold til forældre og børn/unge som pårørende?
 • Har din afdeling en politik eller en målrettet opmærksomhed på børn og unge som pårørende?

Udarbejdelse af individuel handleplan

Herefter skal du overveje, hvilke forhold du ønsker at forbedre ved hjælp af nedenstående spørgsmål. Undervejs skal du notere dine ideer og overvejelser, så du får udarbejdet en individuel handleplan.

 1. Hvad vil jeg gøre i forhold til dette område hjemme i min afdeling? Sæt dig et mål, gerne konkret og afgrænset. Du kan altid bygge mere på siden hen.
 2. Hvad skal der iværksættes for at opnå det?
 3. Hvilke forhindringer kan der opstå?
 4. Hvad kan jeg gøre for at imødegå forhindringerne?
 5. Hvad er første skridt?

Du kan nu arbejde videre ud fra din egen individuelle handleplan. Det kan fx dreje sig om at få læst Sundhedsstyrelsens anbefalinger og at undersøge, hvilke retningslinjer din afdeling har på området? Finde ud af hvad der er nedskrevne retningslinjer, og hvad der er vanlig praksis og typiske arbejdsgange? Tale med kolleger og ledelse på afdelingen om dine overvejelser og ønsker til forandringer eller forbedringer. Sæt fra starten tid på, hvornår du tror at du vil have fået gennemført hele din handleplan, og indsæt tidspunkter til at føre status undervejs.

Arbejdet med din handleplan kan foregå over noget tid, fx fra et par måneder til et halvt år.

Videre udarbejdelse af individuel handleplan

Når du over noget tid har haft mulighed for at arbejde på at nærme dig dit mål i handleplanen, er det tid at gøre status. Du kan gøre det på egen hånd, men det kan være befordrende for processen, hvis du også inddrager andre. Fortæl kolleger om din idé og dit mål, og forklar hvordan du arbejder på at opnå målet.

Hvordan er det gået med opgaven ?

 • Redegør kort for opgaven
 • Hvad er iværksat
 • Hvilke forhindringer har der været
 • Hvad har du gjort for imødegå opståede forhindringer
 • Hvad er næste skridt ?

Når du har haft endnu nogen tid til at arbejde på din handleplan, gør du status igen på samme måde – alene eller sammen med kolleger.

Status på din konkrete opgave med handleplanen:

Hvordan er det gået? Hvad er iværksat? Forhindringer? Hvad har du gjort for at imødegå forhindringer? Hvad er næste skridt?
Gentag spørgsmålene og status ad flere omgange efter behov fx en gang om måneden. Notér undervejs dine svar, så du gør opgaven mere konkret og lettere at følge op på.

Opfølgning på handleplaner

Til slut kan du overveje, om der er noget du skal have gjort, have ekstra opmærksomhed på fremover for at få gang i eller holde liv i emnet børn & unge som pårørende på din afdeling?