Modul 4: Tiden omkring dødsfaldet (2)

At forstå sorg

I den sidste tid en forælder lever, kan der melde sig mange forskellige spørgsmål og tanker hos forældrene og hos børnene og de unge. Hvordan kan man være sammen på en god måde, og hvordan støtter man børnene i den sidste tid? Skal børn og unge være med i processen frem til forælderens død?

Skal de være til stede, når forælderen dør? Skal de se den døde forælder? Hvordan involveres de bedst i tiden efter med begravelse m.m.

I filmen “At forstå sorg” kan du høre nogle familier fortælle om, hvordan deres børn var med i tiden op til forælderens død, deres erfaringer med at tage afsked med den døde, og hvordan de inddrog børnene i tiden efter. 

Forventelige sorgreaktioner hos børn og unge

 • Ked-af-det-hed
 • Vrede – også i leg og kontakt med jævnaldrende
 • Større svingninger i humør/sindstilstand
 • Søvnforstyrrelser – mange tanker ved indsovning, urolig søvn, mareridt
 • Somatiske klager – hovedpine, mavepine, kvalme, ondt i brystet
 • Ændringer i sociale relationer – polariserede reaktioner – enten over-aktiv eller isolerende
 • Regression – at børn for en tid vender tilbage til tidligere udviklingsstader – f.eks. igen gerne at ville mades, puttes, holdes om eller igen gerne vil sove sammen med den overlevende forælder
 • Gentagelse af hændelse omkring dødsfald – i leg (at lege hændelsen igennem) og i samtale/spørgsmål (at de bliver ved med at vende tilbage til hvad der skete og spørge til det)
 • Utryghed – som kan skabe øget behov for forudsigelighed – hvad skal ske og hvornår?

Husk:

Sorgforskningen siger om mennesker, der mister en nærtstående:

 • 8 ud af 10 klarer sig med hjælp fra familie og netværk. Normal sorg.
 • 2 ud af 10 kommer ikke på fode igen på egen hånd, men får behov for professionel hjælp. Kompliceret sorg.

Sørgende børn og unge kan have det svært, uden at vi ser det.

 • Det kræver, at voksne spørger til dem. Voksne i familien, netværket og professionelle voksne der møder børnene i deres hverdag.
 • Gode spørgsmål til børn og unge kan ofte handle konkret om deres hverdag, og om tanker om den de har mistet.

I samtale med en sorgramt familie kan det være hjælpsomt:

 • At italesætte, at der ofte kan være forskellige reaktioner og behov i familien.
 • At give alle taletid

Hvornår skal du være særligt opmærksom på at involvere professionelle?

 • Hvis barnet/den unge fornægter, at nogen er død
 • Hvis isolationstendensen tager over og barnet bliver for passivt
  • Ikke har nogen interesse i sociale aktiviteter
  • Ikke leger med/opsøger samvær med jævnaldrende
 • Hvis barnet/den unge ikke kan lades alene på noget tidspunkt
 • Hvis barnet/den unge ikke kommer af sted i børnehave, skole, studiejob
 • Hvis barnet/den unge ikke får sovet tilstrækkeligt
 • Hvis regressionen i adfærd vedbliver over flere måneder

Hvad kan du gøre som vidne til børn og unges sorg?

 • Vise, at du er til rådighed
 • Være ærlig om forløbet – lyv ikke om, hvor afdøde er henne – bekræft, at de er døde
 • Hjælpe familien med at vigtige voksne i barnets/den unges liv er informeret – børnehave, skole, SFO
 • Sætte ord på, hvad du selv tænker om hændelsen, hvordan du evt. også selv mærker sorg – i afmålte og alderssvarende termer – ’jeg er også ked af det’ – ’jeg savner også’ – ’jeg kan også blive vred’
 • Give plads til, at der også stadig må føles glæde – at noget sagtens kan være rart til trods for det skete
 • Huske at sorg varer meget længere end vi regner med – selv flere måneder (og også år) efter tabet, kan det være rart at få lov at tale om afdøde
  • se på billeder sammen, tænde lys, høre musik som afdøde holdt af

Læs mere her:

Sorg er noget andet end depression – en mulig ny diagnose” af Jesper Roesgaard Mogensen i Månedsskrift for Almen Praksis Nr. 4, april 2012, årgang 90, side 293.

Hvis sorg bliver til en diagnose” af Jesper Roesgaard Mogensen i Psykolog Nyt nr. 1, 2011, s. 6-11.

At forstå sorg – Teoretiske og praktiske perspektiver”, af Jesper Roesgaard Mogensen og Preben Engelbrekt, 2013. Bogen kan købes på samfundslitteratur.dk eller i vores webshop.

Ung og forladt. Når forældre dør for tidligt“ (Læs et uddrag af bogen) af Helle Vincentz og Preben Engelbrekt. Kroghs Forlag, 2005.

It’s also advisable to keep your write essays for me personal view about it.