Modul 4: Tiden omkring dødsfaldet (3)

Dilemmafilm 4. del – Når døden er indtruffet

Det sidste afsnit af dilemmafilmene viser et eksempel på, hvordan sundhedsprofessionelle kan støtte familien, når børnene skal have beskeden om at forælderen er død. Hvordan orienteres børnene, skal børnene se den døde, og hvordan hjælper familien bedst børnene?

Sarahs historie

Sarah nåede ikke at komme hjem.
Hun døde om natten, ganske få dage efter den sidste samtale med lægen og sygeplejersken. Der blev ringet til familien, men de nåede ikke ind på hospitalet, inden hun døde.

Hele familien møder op på hospitalet, hvor de bliver orienteret om, at Sarah er død.
Søren er meget fattet og har svært ved at tage det rigtigt ind.
Caroline og Camilla græder og vil hurtigst muligt ind til deres mor.
Magnus siger ingenting og vil ikke ind på stuen, hvor moderen ligger.

Husk

Der er ikke én rigtig måde at gøre det på, og at en samtale altid må tilpasses den enkelte familie og den givne situation.

Ligeledes vil du som sundhedspersonale finde måder at tale med familier på, som passer godt til dig.

Forbered dig

I situationer som i dilemmaspillet, hvor familiens børn ankommer til hospitalet eller hospice, når forælderen er død, kan du få en fornemmelse af, hvilken støtte familien evt. har brug for ved at orientere dig, inden familien ankommer.

Spørg f.eks.:

  • Hvad er der konkret blevet sagt til hvem i telefonen?
  • Ved børnene og eventuelle andre pårørende, at forælderen er død?
  • Eller skal de orienteres om det, når de ankommer?

Hvis børnene ikke ved, at forælderen er død, kan du opfordre den tilbageværende forælder til at fortælle dem, hvad der er sket, når de kommer. Sådan, så de når at få beskeden om at deres forælder er død, inden de går ind på stuen.

Foreslå også at forberede børnene på, hvad der møder dem. Du kan evt. hjælpe.